Звідки взялись (капустяні ролли(?) у Північній Америці

1011

+++ в карму за репост

Звідки взялись (капустяні ролли(?) у Північній Америці

Long ago, when Ukrainian people arrived in this territory, they brought with them beautiful floral patterned fabrics that were a natural compliment to the floral patterns found in Cree, Dene, and Metis beadwork. Our grandmothers adopted these patterns as they worked closely with their new neighbours to help each other.

(Comments) I guess that also explains why feasts in my community usually feature foods such as PIEROGIES, and CABBAGE ROLLS, alongside our traditional foods.

Чи знали ви це про Україну? Цікаві факти

Переклад Гугл
Давним-давно, коли українці прибули на цю територію, вони привезли з собою прекрасні тканини з квітковим візерунком, які були природним доповненням до квіткових візерунків у вишивці бісером «Крі», «Дене» та «Метис». Наші бабусі перейняли ці моделі, коли тісно співпрацювали зі своїми новими сусідами, щоб допомагати один одному.

(З коментарів) Я припускаю, що це також пояснює, чому на бенкетах у моїй громаді зазвичай поряд з нашою традиційною їжею представлені такі страви, як П’ЄРОГІЇ та ГОЛУКИ. (ПИРОГИ та КАПУСТЯНІ РОЛЛИ).

Корінні народи Північної Америки


Допомога антимосковському українському сайту (за бажанням)
Реквізити: карта “ПриватБанк” № 5168 7456 0964 2191 — Карта “Monobank“ № 4441 1144 2246 2422
:
67 queries in 0,279 seconds.